Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
Bina İnşaatında yanlış ve doğrular 1
   
 

YANLIŞ --------- DOĞRU

AÇIKLAMA
Restoran,toplantı salonu, mağaza, vb. nedenlerle giriş katında dolgu duvarları kaldırılmış olan binalarda yıkılmalar bu gibi giriş katlarında olur. böyle zayıflatılmış katlara "yumuşak kat" (tehlike katı) denir
Birbirine komşu iki bina arasında yeterli aralık bırakılmazsa, deprem titreşimleri sırasında iki bina birbirine çarparak beklenmedik hasara meydan verebilir.
Yatay düzlemde L, T, U ve [] tipi bir mimari plan gerektiren binalarda burulma hasarlarını önlemek için, bina gerekli sayıda dikdörtgen planlı parçalara ayrılmalıdır.
Planda kolon ve perdeler dengeli ve burulmayı oluşturmayacak biçimde düzenlenmelidir Planda kolonları güçlü boyutları her iki doğrultuda da dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır. Egimli arazide olsa bile temeller aynı yükseklikte inşaa edilmelidir. Bu gibi durumlarda güvenceyi sağlamak için bazı boşluklarda yeterince betonarme perde duvarı inşa edilmeli, tüm kolonlar yıkılmayı önleyecek yeterlikte boyutlandırlmalı ve tüm kat yüksekliği boyunca enine donatılarla (etriye) usülünce "sarılmalı"dır.