Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
Bina inşaatında yanlış ve doğrular 2
   
 
YANLIŞ --------- DOĞRU Binalarda düşey doğrultuda düzensiz yapılardan kaçınılmalı ve binalar derzlerle birbirinden ayrılmalıdır.
AÇIKLAMA
Binada kolonlar kirişlerden her zaman güçlü olmalıdır. Kısa kolonların oluşmasına meydan verilmemeli; veya kısa kolonlar enine donatı ile usülünce "sarılmalı" veya duvar duvar ile kolon arasında boşluk bırakılmalıdır. Ağır çatıdadan kaçınılmalı; toprak dolgu çatıya müsaade edilmemelidir. Kolon-Kiriş birleşim bölgesinde çok sık etriye kullanılmamalıdır. Ayrıca, kolon ve kirişlerin sarılma bölgesi denilen kısımlarında etriyeler Türkiye Deprem Yönetmeliği' ne uygun olarak sık aralıklarla yerleştirilmelidir.
Betonarme iskeletli bir binanın depreme dayanıklı olabilmesi için birinci şart, o binayı oluşturan taşıyıcı sistem malzememlerinin, özellikle, betonun kaliteli olmasıdır. Deprem yönetmeliği' ne göre, betoniyersiz elle karıştırılan ve silindir basınç dayanımları santimetre kareye 200 kilogramdan az olan betonlar kullanılamaz. Endüstriyel beton imalat tekniklerinin kullanılması yüksek kaliteli beton elde etmede en geçerli bir yöntemdir.