Özden Çağlayan

 B. Özden Çağlayan ilk, orta ve lise eğitimini izmir’de tamamlamış, Lisans, yüksek lisans ve doktora  derecesini İstanbul Teknik Üniversitesinden almıştır. 1991 yılından beri ITU inşaat fakültesi İnşaat mühendisliği bölümünde çalışmaktadır. Uluslar arası ve ulusal birçok projede yer almıştır. Bu projelerin devamı olarak sanayi – Üniversite işbirliği çerçevesinde birçok çalışmalara katılmış ve katılmaktadır. Kısa ve uzun süreli olmak üzere yurt dışında 5 karayolu, yurt içinde 300 e yakın demiryolu köprü testini organize ederek tamamlamıştır. Şu ana kadar 50 ye yakın YL ve Dr öğrencisine danışmanlık yapmıştır. Çelik Yapılar adlı kitabın ortak yazarlarından biridir. Çelik yapılar, yorulma, deprem, yapı davranışı konularında halen istanbul teknik üniversitesinde ders vermektedir.

B. Özden Çağlayan completed his primary, secondary and high school education in Izmir and received his BS, MS and PhD degrees from Istanbul Technical University. He has been working in the Civil Engineering Department of ITU Civil Engineering Faculty since 1991. He is involved in many national and international projects. As a continuation of these programmes, industry-university cooperation, (short-term and long-term ) 5 highway bridges in europe and about 300 railroad bridges in Turkey have been completed. and published. About 50 MSc. and PhD students were supervised. He is one of the authors of the book Steel Structures. He teaches at Istanbul Technical University, which is used as steel structures, fatigue and earthquake structures.

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı