Bülent Akbaş

 Bülent Akbaş, 1997 yılından itibaren öğretim üyesi olarak çalıştığı Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde Profesör olarak görev yapmaktadır. Dr. Akbaş, 30 yılı aşkın bir süredir çelik yapıların doğrusal olmayan davranışı ve analizi, performans esaslı tasarım, yapısal sağlık izlemesi, yapı-zemin etkileşimi, silolar, tanklar konusunda çalışmaktadır. Dr. Akbas, lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi’nden almış, doktora çalışmalarını ise Illinois Teknoloji Enstitüsü, Şikago, Amerika’da tamamlamıştır. Dr. Akbaş, 200’ün üzerinde makale ve bildiri yayınmlamıştır, Design of Steel Structures ve Çelik Yapı Tasarımı El Kitabı – I’in yazarları arasındadır. Dr. Akbaş, halen İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Akbaş, 40’ın üzerinde lisansüstü çalışmasına danışmanlık yapmıştır ve ders vermenin yanı sıra aktif olarak birçok yapı mühendisliği projesinde danışman olarak yer almaktadır.

Bülent Akbaş is a Professor in the Engineering Faculty at Gebze Technical University, Turkey where he has been a faculty member since 1997.  Dr. Akbaş has actively been engaged in research in the field of structural engineering for over 30 years on nonlinear analysis and behavior of steel structures, performance-based design of structures, structural health monitoring, soil-structure interaction, silos, and tanks. Dr. Akbaş completed his Ph.D. Illinois Institute of Technology and his undergraduate studies at Yildiz Technical University. Dr. Akbas has published over 200 journal and conference papers. He is the co-author of Structural Steel Design Manual – I and Design of Steel Structures textbooks. Dr. Akbaş serves as the Chair of the Department of Civil Engineering. He supervised more than 40 graduate studies. He has also actively been engaged in teaching as well as consulting in many structural engineering projects.

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı