Eğitim Hakkında

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımının Temelleri konulu eğitim programına hoş geldiniz.

Türkiye Deprem Vakfı – Arup Mühendislik işbirliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ile genç inşaat mühendislerimizin mesleki gelişmelerine destek olmak amacıyla “ Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımının Temelleri” konulu bir eğitim programı hazırlanmıştır.

Bu eğitim programının amacı, başta yeni mezun genç inşaat mühendisleri olmak üzere; projelendirme aşamasından, yapım aşamasına ve deprem sonrasında gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına kadar bu sürece katılan tüm ilgililer için «depreme dayanıklı yapı tasarımının temelleri» konusunda bir bilinç oluşturmak, daha kapsamlı bilgilere ulaşabilmelerini sağlamaktır.


 
 

Titizlikle oluşturulan bu eğitim programında, her biri  konusunda deneyimli seçkin eğitimci kadrosu «depreme dayanıklı yapı tasarımının temelleri» eğitimi kapsamında depremlerin oluşumundan, sismik tehlike ve hasar görebilirlik kavramlarına, yapı dinamiğinden, sismik tasarım performans hedeflerine, zemin dinamiğinden, zemin iyileştirme yöntemlerine, yapısal güçlendirmeden, yapı sağlığı izleme ve deprem sonrası hasar tespit yöntemlerine, çok farklı konulara değinecek, bu konularda sizlerin belli düzeyde fikir sahibi olmanız sağlanacaktır.

Eğitim programının  içeriği ve oluşaturulması hakkında bilgi almak için aşağıdaki konuşmacıların videolarını üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.

Eğitim programı hakkında - Alper İlki

Eğitim içeriği hakkında - Timurhan Timur

Dokuz ana başlıkta hazırlanan eğitimler ve eğitimcilerin isimleri aşağıda sıralanmıştır.

Arzu ettiğiniz eğitimin videosunu aşağıdaki listeden üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.

Konu 1: Geçmiş Tecrübeler ve Depremsellik

Geçmiş Depremler ve Depremsellik - Polat Gülkan

 Deprem Oluşumu - Beyza Taşkın

 Sismik tehlike ve Sismik Risk, Hasar Görebilirlik - Sinan Akkar

 Ülkemizde Geçmiş Yaşanmış Depremler ve Sonuçları - Tuğrul Tankut

Konu 2: Yapı Dinamiğine Giriş

Yapı dinamiğini Giriş - Hilmi Luş

Tek Serbestlik Dereceli Sistemler - Hilmi Luş

Çok Serbestlik Dereceli Sistemler - Ufuk Yazgan

Konu 3: Sismik Tasarımda Temel Kavramlar ve Deprem Yönetmelikleri

Sismik Tasarımda Temel Kavramlar ve Deprem Yönetmelikleri - Uğur Ersoy

Temel Kavramlar: Süneklik Dayanım Fazlalığı Davranış Katsayısı - Bülent Akbaş

Kapasite Tasarımı - Oğuz Cem Çelik

Tepki Spekturumu / Tasarım Spekturumu - Gülüm Tanırcan

Sismik Performans Hedefleri – Ufuk Yazgan

Deprem Yönetmeliklerinin Gelişimi – Erdem Canbay

Konu 4: Taşıyıcı Sistemler ve Hesap Yöntemleri

Taşıyıcı Sistemler ve Hesap Yöntemleri  - Erkan Özer

Yatak Yük Taşıyıcı Siztemler - Cüneyt Anadolu

Yapısal Düzensizlikler - Kutlu Darılmaz

Yapısal Hesap Yöntemleri - 1 - Cenk Alhan

Yapısal Hesap Yöntemleri - 2 - Cenk Alhan

Konu 5: Yapısal Tasarım

Yapısal Tasarım - Serdar Karahasanoğlu

 Yapı Malzemeleri - Kürşat Esat Alyamaç

Betonarme Yapılar - Kutay Orakçal 

Sünek Çelik Yapı Tasarımı - Barlas Özden Çağlayan 

Ahşap Yapılar - Cem Haydaroğlu

Yığma Yapılar - Seble Çınar Pelvan

Prefabrike (önüretimli) Betonarme Yapılar - Musa Hakan Arslan

Konu 6: Deprem Mühendisliğinde Geoteknik Konular

Deprem Mühendisliğinde Geoteknik Konular - Atilla Ansal

Deprem Kaynaklı Zemin Problemleri - Kutay Özaydın

Zemin Davranış Analizleri - Gökçe Tönük

Temel Tasarımı - İlknur Bozbey

Zemin İyileştirme Yöntemleri- Özer Çinicioğlu

Konu 7: Mevcut Yapıların Deprem Değerlendirmesi ve Güçlendirme

Mevcut Yapıların Deprem Değerlendirmesi ve Güçlendirme - Haluk Sucuoğlu

Mevcut Binaların Sismik Performansını Değerlendirme Yöntemleri - Ahmet Yakut

Mevcut Yapılarda Saha Çalışmaları - Mustafa Şahmaran

Mevcut Yapıları Güçlendirme Yöntemleri - Timurhan Timur

Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri - Serdar Soyöz

Konu 8: Deprem Sonrası Hasar Tespiti

Deprem Sonrası Hasar Tespiti - Alper İlki

Deprem Sonrasında Hasar Tespit Yöntemleri - Cem Demir

Yığma Yapılarda Hasar Tespit Yöntemleri - Medine İspir

Hasar Tespit Mevzuatı ve Hizmet Grupları - Yusuf Sertaç Teksin

Konu 9: Deprem Yalıtım Sistemleri

Deprem Yalıtım Sistemleri - Mustafa Erdik

Deprem Yalıtım Tasarımı - Cüneyt Tüzün

Deprem Yalıtım Sistemlerinin Testleri - Gökhan Özdemir 

 

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı