Vakıf Hakkında

13.03.1992 tarihinde M=6.8 büyüklüğünde Erzincan da meydana gelip 653 kişinin ölümüne ve 6700 binanın harap olmasına neden olan büyük depremden sonra İTÜ İnşaat Fakültesi ve Maden Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir grup bilim adamının birlikte girişimleri ile ülkemizin, halkımızın depremden göreceği can ve mal kaybını en aza indirebilmek amacı ile Türkiye Deprem Vakfı’nı kurmaya karar vermişlerdir. Vakıf, ülkemizde özellikle 1939 büyük Erzincan depreminden sonra birlikte çalışarak bu günlere kadar ülkemizde ve dış ülkelerde başarı sağlamış İTÜ, ODTÜ, ve BÜ’nin değerli öğretim üyeleri daima uyguladıkları gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile işbirliği halinde yine memleketimizde bu konuda etkinlik gösteren kuruluşların, ülkemizin deprem bilimi ve deprem mühendisliği alanında uzman kişilerini, bir araya toplayan Türkiye Deprem Vakfı adında ve vakıf statüsünde bir organizasyonun kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.

Bu Amaçla Bir Araya Gelen Kurucular Heyeti: 

Prof. Dr. Rifat YARAR (vefat)
Prof. Dr. Semih S. TEZCAN
Prof. Dr. Kazım ERGİN (vefat)
Prof. Dr. Kemal KAFALI (vefat)
Yük. Müh. Selahattin UZEL (vefat)
Prof. Dr. Güven ÖNAL
Prof. Dr. Remzi ÜLKER (vefat)
Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU (vefat)

Kurucular, bir grup halinde çalışmış ve üç toplantı sonunda gerekli Vakıf Senedini hazırlamışlardır. Vakıf Senedi usulüne uygun olarak Kadıköy Asliye Altıncı Hukuk Hakimliği’nin 26.02.1993 tarih 1992/851 esas ve 1993/95 nolu kararı ile tescil edilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce uygun görülerek 15 Nisan 1993 tarih 21553 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Vakfımızın hızla kuruluşunda o tarihlerde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görevini yürüten Sayın Yüksek Mühendis Necdet SEÇKİNÖZ’ün büyük yardımları olmuştur.

 

Halen faaliyetlerini aşağıdaki amaçlarla sürdürmektedir.

• Ülke içindeki ve dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,

• Deprem ve Deprem Mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini, eğitiminin toplumda benimsenip yaygınlaşmasını sağlamak,

• Lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrenciler ile bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunan kişi ve kurumlara teknik yardımlarda bulunmak ve burslar vermek,

• Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde, danışmanlık, gözetim ve denetim yapmak,

• Teknik elemanların yetenekleri hususunda belge ve sertifikalar vermek,

• Toplumda deprem afetine karşı bilinçlendirme eğitimleri vermek ve etkinlikler düzenlemek,

• İlgili tüm kuruluşlarla ve vatandaşlarla bütünleştirici ve yönlendirici niteliklerde işbirlikleri yapmak.

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı