Kitaplar

1. TDV/KT 96-001 “Yerleşim Birimleri ve Deprem” Sinan Gençoğlu, Bülent Özmen, Hüseyin Güler Eylül 1996 

2. TDV/KT 97-002 “Prefabrike İnşaat Teknolojileri Sempozyumu” Semih S. Tezcan, Ali Mutlu Köylüoğlu Haziran 1997
 

3. TDV/KT 97-003 “Prof. Dr. Rifat Yarar Sempozyumu Cilt:1 (Türkçe)” Semih S. Tezcan (Ed) Aralık 1997
 

4. TDV/KT 97-004 “Prof. Dr. Rifat Yarar Symposium Vl.2 (in English)” Semih S. Tezcan (Ed) Aralık 1997
 

5. TDV/KT 005-024 “Depreme Dayanıklı Tasarım için Bir Mimarın Seyir Defteri” Semih S. Tezcan Eylül 1998

6. TDV/KT 006-025 “Analysis and Design of Cable Roofs” Semih S. Tezcan, Hüseyin Özdemir Temmuz 2000
 

7. TDV/KT 007-029 “Prefabrike Yapı Tasarım Örnekleri” Günay Özmen, Mustafa Zorbozan Kasım 1998

8. TDV/KT 008-031 “Aktif Tektonik-1” H. Serdar Akyüz, Aykut Barka Aralık 1998 (20TL)
 

9. TDV/KT 009-39 “Design of Reinforced Soil Retaining Walls” Semih S. Tezcan Zeynep Sindel Buket Mayıs 1999
 

10. TDV/KT 010-40 “Donatılı Zemin İstinat Duvarları İçin Sayısal Örnekler” Semih S. Tezcan, Zeynep Sindel Buket Mayıs 1999
 

11. TDV/KT 011-46 “Aktif Tektonik-2” Prof. Dr. Aykut Barka, Yrd. Doç. Dr. Serdar Akyüz, Yrd. Doç. Dr. Erhan Altunel, Ziyadin Çakır Kasım 1999
 

12. TDV/KT 012-48 “Reduction of Seismic Response by Viscoelastic Dampers” Prof. Dr. Semih S. Tezcan, İnş. Yük. Müh. Ozan Uluca Ocak 2000
 

13. TDV/KT 013-57 “Seismic And Wind Analysis of Tower Structures” Prof. Dr. Semih S. Tezcan, Yük. Müh. Levent Yavaş Ekim 2000
 

14. TDV/KT 014-59 “Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu’nun Bölgesel Düzenlenmesi” Bülent Özmen. Ocak 2001
 

15. TDV/KT 015-60 “Türkiye’nin Afet Sorunlarına Genel Bakış ve Erzincan Depremi Uygulaması” Altay Birand, Oktay Ergünay Ocak 2001
 

16. TDV/KT 016-64 “Shear Wave Propagation and Liquefaction in Layared Soıls” Semih S. Tezcan, Leon Teri Şubat 2001
 

17. TDV/KT 017-65 “Soil Amplification and Case Studies” Semih S. Tezcan, Fulya Özgirgin. Şubat 2001

18. TDV/KT 018-66 “Insitu Soil Testing For Site İnvestigation” Semih S. Tezcan, Zeynep Sindel Buket. Nisan 2001
 

19. TDV/KT 019-67 “Soft Storey Dilemma in Earthquake Resistant Design” Semih S. Tezcan, Alpcan Yazıcı. Nisan 2001
 

20. TDV/KT 020-71 “Kemer Baraj Projelendirme İlkeleri” A. Aydın Dumanoğlu, Mehmet Akköse Temmuz 2001
 

21. TDV/KT 021-72 “Design Charts for Shear Walls With Openings” Semih S. Tezcan, Zeynep Didem Kaya Ocak 2002
 

22. TDV/KT 022-74 “Afetler İçin Topluluk (Belediye) Acil Hazırlığı Yöneticiler ve Politika Yapıcıları El Kitabı” Talha Ermiş Mart 2002
 

23. TDV/KT 023-76 “Svem: A Stochastic Structural Analysis Program For Spatially Varying Earthquake Motions” A. Aydın Dumanoğlu, Kurtuluş Soyluk Haziran 2002
 

24. TDV/KT 024-87 “Türkiye’de Deprem Tahmini ile Deprem Riski ve Bu amaç için Küresel Konumlama Sistemi (KKS)’nin Uygulanabilirliği” Ömer Aydan Ekim 2003
 

***Dokümanlar yüksek boyutta olduğu için arzu eden kişilere yayınlarımızı ayrıca gönderiyoruz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı