Teknik Raporlar

1. TDV/TR 96-001 “Probability Analysis of Earthquake Magnitudes” Semih S. Tezcan Aralık 1995

 

2. TDV/TR 96-002 “ Deprem Risk Analizinde Kullanılan Azalım İlişkileri” Zeki Hasgür Ocak 1996
 

3. TDV/TR 96-003 “Yer Hareketleri Üzerinde Yerel Zemin Koşullarının Etkisi ve Zemin Büyütmesi” Kutay Özaydın Şubat 1996
 

4. TDV/TR 96-004 “ Deprem ve Deprem Kaynakları” Haluk Eyidoğan, Aykut Barka Ocak 96
 

5. TDV/TR 96-005 “ Shear Wave Propagation and Liquefaction in Layered Soils” Semih S. Tezcan, Leon Teri Nisan 1997
 

6. TDV/TR 97-006 “ Yeni Deprem Yönetmeliği’nin Prefabrike Yapılar Bakımından İrdelenmesi” Günay Özmen, Özal Yüzügüllü, Mustafa Zorbozan Nisan 1997
 

7. TDV/TR 97-007 “The Seismic Characteristics and the Occurance Pattern of Turkish Earthquakes” Ömer Aydan Ocak 1997
 

8. TDV/TR 97-008 “Yuvalı Tekil Temellerde Yuva Kaynaklarının Hesap Yöntemleri” Günay Özmen, Mustafa Zorbozan Mayıs 1997
 

9. TDV/TR 97-009 “Prefabrike İnşaatta Şartname Hükümleri ve Hesap Esasları”Kemal Özden Ekim 1997
 

10. TDV/TR 97-010 “Research Report A Method for Estimation of Ground Layered Systems” Michio Sugai Kasım 1997
 

11. TDV/TR 97-011 “Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin Tesbiti için Alternatif Bir Yaklaşım” Polat Gülkan, Mete A. Sözen, Uğur Ersoy, Müfit Yorulmaz, Gülay Aşkar Aralık 1997
 

12. TDV/TR 98-012 “Perdeler Arası Betonarme Kısa Bağ Kirişlerinin Hesabı” Kemal Özden Mayıs 1998
 

13. TDV/TR 98-013 “Kablolu Köprülerin Stokastik ve Asinkronize Dinamik Analizi” Aydın Dumanoğlu, Kurtuluş Soyluk Haziran 1998
 

14. TDV/TR98-014 “Asma Köprülerin Dinamik Analizi”Aydın Dumanoğlu,Süleyman Adanur Temmuz 1998
 

15. TDV/TR 98-015 “Connectors for Repair and STR_engthening” Kemal Özden Temmuz 1998
 

16. TDV/TR 016-027 “Kemer Barajların Lineer ve Lineer Olmayan Statik ve Dinamik Analizi” Aydın Dumanoğlu, Mehmet Akköse Ekim 1998
 

17. TDV/TR 017-028 “Çok Katlı Yapılarda Yapısal Düzensizliklerin Deprem Hesabına Etkisi” Günay Özmen, Sumru Pala, Gülten Gülay, Engin Orakdöğen Kasım 1998
 

18. TDV/TR 018-032 “1997 Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Tasarım Uygulamaları” Günay Özmen Şubat 1999 
 

19. TDV/TR 019-033 “Beton Ağırlık Barajların Lineer ve Lineer Olmayan Dinamik Davranışına Su ve Kavitasyon Etkisi” Aydın Dumanoğlu, Asghar Oskouei Mart 1999
 

20. TDV/TR 020-34 “Assessment of Geomechanical Properties and Liquefaction Susceptibility of Foundation Soils at a Dam Site, Southwest Turkey” Reşat Ulusay, Hasan Tosun Mart 1999

21. TDV/TR 021-35 “Beton Ağırlık Barajlarının Dinamik Davranışına Çatlak Etkisi” Aydın Dumanoğlu, Asghar Vatani Oskouei Nisan 1999
 

22. TDV/TR 022-36 “Sargılı Beton Gerilme-Şekil Değiştirme Modelleri Üzerine Bir Derleme” Alper İlki Nisan 1999
 

23. TDV/TR 023-37 “Seismic Design of Irregular STR_uctural Systems” Ludmil Tzenov Nisan 1999
 

24. TDV/TR 024-38 “Earthquake Resistance of Dams” Semih S. Tezcan Mayıs 1999
 

25. TDV/TR 025-41 “Earthquake Resistance of Bridges” Semih S. Tezcan, Zeynep Sindel Buket Temmuz 1999 
 

26. TDV/TR 026-42 “Taban İzalasyonlu Binaların Lineer Olmayan Deprem Analizi” Aydın Dumanoğlu, Şevket Ateş Eylül 1999
 

27. TDV/TR 027-44 “Behavior of Irregular STR_uctures Under Earthquake Loading” Semih S. Tezcan, Cenk Alhan Eylül 1999
 

28. TDV/TR 028-45 “Deprem Bölgelerindeki Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesi ve Rehabilitasyonu” Prof. Dr. Erkan Özer, Prof. Dr. Sumru Pala Y. Doç. Dr. Engin Orakdöğen, Y. Doç. Konuralp Girgin Ekim 1999
 

29. TDV/TR 029-47 “Üniform ve Asinkronize Yer Hareketi için Beton Ağırlık Barajların Karşılaştırmalı Deprem Analizi” Prof. Dr. Aydın Dumanoğlu, Doç. Dr. Alemdar Bayraktar, Araş. Gör. Mehmet Akköse. Ocak 2000
 

30. TDV/TR 030-50 “Yapıların Dinamik Analizi için Etkileşim Objeleri İşlem Modeli” A. Aydın Dumanoğlu, Murat Muvafık Mart 2000
 

31. TDV/TR 031-52 “Uydu Görüntüleri ve Sayısal Arazi Modeli Kullanılarak Kuzey Anadolu Fayı Gelibolu-Işıklar Dağı Kesiminin Jeomorfolojik-Jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi” Şinasi Kaya Mayıs 2000
 

32. TDV/TR 032-54 “Mesnetlerinden Farklı Dinamik Etkilere Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi” Aydın Dumanoğlu, Kurtuluş Soyluk Haziran 2000
 

33. TDV/TR 033-55 “Deprem Yönetmeliklerinin Çeşitli Bakımlardan İrdelenmesi” Günay Özmen Temmuz 2000
 

34. TDV/TR 034-56 “Toprak Dolgu Barajların Kayma Şekil Değiştirmesine Bağlı Lineer Olmayan Deprem Analizi” Prof. Dr. Aydın Dumanoğlu, Yük. Müh. Mürel İshak Ağustos 2000
 

35. TDV/TR 035-58 “Toprak Dolgu Barajların Drucker-Prager ve Eğri Tanımlama Yöntemleriyle Lineer Olmayan Deprem Analizi” A. Aydın Dumanoğlu, K. Hacıefendioğlu Ocak 2001
 

36. TDV/TR 036-61 “Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliği” Günay Özmen Ocak 2001
 

37. TDV/TR 037-62 “Seismic Resistant Design of Irregular STR_uctures” Prof. Dr.Ludmil Tzenov, Associate Prof.Dr.Silvia Dimova,Associate Prof. Dr. Zdravko Bonev,Res.Eng.Petio PeTR_ov Şubat 2001
 

38. TDV/TR 038-63 “Betonarme Yapıların Depreme Dayanıklı Olarak Tasarımı” Ruhi Aydın Şubat 2001
 

39. TDV/TR 039-68 “Aşırı Burulma Yapan Çok Katlı Yapılar” Günay Özmen Temmuz 2001
 

40. TDV/TR 040-69 “Yapıların Bilgi-Tabanlı Obje Sistemleri ile Statik ve Dinamik Analizi” A. Aydın Dumanoğlu, Murat Muvafık Temmuz 2001
 

41. TDV/TR 041-70 “Planda SimeTR_ik Olmayan Çok Katlı Yapıların Zeminle Dinamik Etkileşimi” Erkan Çelebi. Temmuz 2001 

42. TDV/TR 042-73 “Zemin Kısmen Gömülü Yapıların Geçirgen Sınırlar Kullanılarak Lineer Olmayan Deprem Analizi” A. Aydın Dumanoğlu, Erdoğan Çakıroğlu Aralık 2001
 

43. TDV/TR 043-77 “Güncelleştirilmiş Zemin Etüdlerine Göre Çine Barajının İki ve Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizleri” A. Aydın Dumanoğlu, Şevket Ateş Haziran 2002
 

44. TDV/TR 044-78 “Değişerek Yayılan Deprem Etkileri İçin Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi” A. Aydın Dumanoğlu, Kurtuluş Soyluk Haziran 2002
 

45. TDV/TR 045-80 “ Multistorey Reinforced Masonry Buildings”Semih S.Tezcan, Engin M.Reis Mart 2003
 

46. TDV/TR 046-81 “ Süneklilik Düzeyi Normal Sistemlerde Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı” Günay Özmen, Konuralp Girgin, Kutlu Darılmaz. Mart. 2003
 

47. TDV/TR 047-82 “ Beton Ağırlık Barajların Rezarvuar ve Temel Etkileşimleri Dikkate Alınarak Euler Yaklaşımıyla Deprem Analizi” Aydın Dumanoğlu, Yusuf Calayır, Muhammet Karaton. Mart 2003
 

48. TDV/TR 048-83 “ Kemer Barajların Lineer ve Lineer Olmayan Deprem Davranışına Su Etkisinin Lagrange Yaklaşımı İle İncelenmesi” Aydın Dumanoğlu, Mehmet Akköse. Mart 2003
 

49. TDV/TR 049-85 “Otogonal Olmayan Yapılarda Maksimum Donatı Oranlarının Tayini” Günay Özmen Ekim 2003
 

50. TDV/TR 050-88 “ CFRP ile güçlendirilen düşük ve normal dayanımlı beton elemanlar” Alper İlki, Volkan Koç, Nahit Kumbasar Ocak 2005
 

51. TDV/TR 051-89 “ 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Bir Prefabrike Yapı Tasarımı” Günay Özmen, Mustafa Zorbozan Ocak 2008
 

52. TDV/TR 052-90 “Eğik Eğilme Etkisi Altındaki Dikdörtgen Tekil Temellerde Taban Gerilmelerinin Hesabı” Günay Özman Nisan 2010

53. TDV/TR 053-91 “Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşullarının İrdelenmesi” G. ünay Özmen Nisan 2011

 

***Dokümanlar yüksek boyutta olduğu için arzu eden kişilere yayınlarımızı ayrıca gönderiyoruz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı