Ufuk Yazgan

 Ufuk Yazgan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Afet Yönetimi Enstitüsü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Yazgan, Deprem Mühendisliği alanında belirsizliklerin tutarlı modellenmesi, olasılıksal yöntemler ve risk-esaslı karar alma konuları üzerinde odaklanmış bulunmaktadır. Bu konuda çok sayıda araştırma projesi yönetmiş, akademik ve uygulama projelerine danışmanlık yapmıştır. Yazgan, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır; Doktora derecesini ise ETH Zurich’ten almış ve çalışması ETH Zurich Madalyası’na layık görülmüştür.

 

Ufuk Yazgan is an Associate Professor at the Disaster Management Institute at Istanbul Technical University. Dr. Yazgan is working in the field of earthquake engineering with a particular focus on uncertainty quantification, probabilistic methods and risk-based decision making. He has led and participated in several research projects and advised academic and professional studies in these fields. He earned his Bachelor and Masers degrees from Middle East Technical University and his PhD degree from ETH Zurich where he was awarded the ETH Zurich Medal.

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı