Alper İlki

 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi olan Prof.Dr. Alper İlki betonarme ve yığma yapıların deprem davranışı, depreme dayanıklı yapı tasarımı, mevcut yapıların deprem güvenliğinin değerlendirilmesi ve güçlendirme konularında çalışmaktadır. Tamamlanmış 18 doktora tezine ve 65'ten fazla yüksek lisans tezine danışmanlık yapmıştır. Çok sayıda uluslararası saygın bilimsel dergide hakemlik veya misafir editörlük yapmanın dışında, başta ASCE Journal of Structural Engineering, ASCE Journal of Composites for Construction ve Bulletin of New Zealand Society of Earthquake Engineering dergileri olmak üzere çeşitli bilimsel dergilerde yardımcı editör veya yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası saygın akademik dergilerde 70’in üzerinde makalesi yayınlanmış olan Alper İlki, Springer tarafından basılmış olan Seismic Risk Assessment and Retrofitting, Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures, and Advances in Assessment and Modeling of Earthquake Loss başlıklı üç uluslararası kitabın ortak editörlüğünü yapmıştır.

 

Alper İlki is a professor of structural engineering at Istanbul Technical University. The main theme of his academic studies is the seismic behavior of reinforced concrete and masonry structures, as well as seismic design, assessment and retrofitting. He has supervised 18 completed PhD theses and more than 65 MSc theses. Other than acting as a reviewer or guest editor for more than 50 international reputable scientific journals, he acts as associate editor or editorial board member of ASCE Journal of Structural Engineering, ASCE Journal of Composites for Construction and Bulletin of New Zealand Society of Earthquake Engineering among few others. He also co-edited three international books published by Springer titled Seismic Risk Assessment and Retrofitting, Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures, and Advances in Assessment and Modeling of Earthquake Loss. 

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı