Bina Deprem Performansı Sınıflandırma Sistemi

Bina Deprem Performansı Sınıflandırma Sistemi (BDPSS) deprem etkisi altında binaların yapısal, mekanik, elektrik, tesisat, mimari bileşenlerinin fiziki davranışlarının ve olası mali hasar oranlarının belirlenmesi için geliştirilmiş bir değerlendirme sistemidir.

2015 yılında ABD’de kurulmuş USRC Konseyi tarafından temel esasları hazırlanmış olan sistemin ülkemizdeki uygulamasıdır.

Bu sistem, yapısal ve yapısal olmayan hasar, kullanım sürekliliği açısından ve mali kayıp oranları açısından binaların deprem performansını değerlendirmekte ve bir sınıflandırmaya tabi tutmaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, ilgililere, binanın tasarım depremine maruz kalması durumunda, binanın yapısal sistemi ve muhteviyatının deprem öncesi  durumuna getirilmesi için yapılacak mali harcama ile ilgili bilgi sağlayacaktır.

Bina Deprem Performansı Sınıflandırma Sistemi vasıtası ile, binaların deprem performansı, bina muhteviyatı da göz önüne alınarak, uluslararası tanınırlığı olan bir değerlendirme ile belirlenecek ve gerek bina kullanıcılarının ve gerekse gayrimenkul yatırımcılarının bilgi ve yararına sunulacaktır.

Sınıflandırma sisteminin temel olarak üç özelliği öne çıkarmaktadır. 
 

i. Yetkinlik : Değerlendirmenin sadece belirli tecrübede ve mesleki yeterlilikte olan deprem mühendisliği alanında yeterli eğitim ve uygulama sahibi olan mühendislerin süreçlere dahil olması

ii. Bağımsız Kontrol: Derecelendirme çalışmalarının bağımsız bir birim tarafından açık bir şekilde kontrol edilmesi, değerlendirilmesi

iii. Ekonomik Değer: Derecelendirilen binaların kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilen parametre olan ekonomik değer ile sınıflandırılması
 

Söz konusu bileşenlerin performansı kullanıcıların güvenliği, ekonomik kayıp riski ve binanın yeniden kullanılabilir duruma gelmesi için gerekli zamanı doğrudan etkileyen parametrelerdir.

Türkiye’de ekonomi, finans, turizm ve nüfus yoğunluğu bakımından önemli şehirler (İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Adana vb.) yüksek deprem tehlikesine altındadır.

Önerilen sistem, bina sahiplerine, son kullanıcılara (toplum), yatırımcılara ve gayrimenkul sektörüyle ilişkili banka, sigorta ve diğer finans kuruluşlarına incelenen yapının deprem riskini anlaşılır, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yetkin mühendisler aracılığıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


Türkiye Deprem Vakfı ,

  • Yöntemle ilgili dokümantasyonun sağlanması,
  • Sistemi uygulayacak mühendislerin sertifikasyon programlarının yürütülmesi,
  • Çalışmaların kalite ve denetimlerinin sağlanması,
  • Yönteme destek sağlayacak profesyonel firmalarla bağlantıların yapılması,
  • Araştırma kurumlarıyla irtibatın sağlanması,
  • Yöntemin toplum nezdinde yaygınlaşması ve itibar görmesi gibi konularda ilk elden sorumludur.

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı