Kutay Özaydın

 Kutay ÖZAYDIN-Emeritus Professor of Civil Engineering

Received BSc degree from Robert College-Istanbul, MSc from Queen Mary College- London (UK) and PhD from Northwestern University (USA). Served on the faculty of Istanbul Technical University, University of Petroleum and Minerals (S.Arabia) and Yıldız Technical University, in the field of geotechnical engineering, supervised 20 MSc and 9 PhD thesis, participated in several research projects, published / presented more than 60 papers in international journals and conferences.

Acted as consultant in more than 100 national and international projects, some of the recent major projects include Istanbul New Airport, Turkmenbashi Port (Turkmenistan), Awash-Kombolcha-Hara Gebeya Railroad (Etopia), TOGG Electric Car Manufacturing Plant (Gemlik-Turkey) Yalova Ro-Ro Port Expansion Project (Yalova-Turkey), TP -OTC Sakarya Gas Field Development Project (Filyos-Istanbul)

 

Kutay ÖZAYDIN- Profesör- İnşaat Mühendisliği (Emekli)

Lisans derecesini Robert Kolej(Boğaziçi Üniversitesi) Y. Lisans derecesini Queen Mary College (University of London) ve Doktora derecesini Northwestern University (ABD ) aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, University of Petroleum and Minerals (S.Arabistan) ve Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.  Yürütücülüğünde 20 adet Y. Lisans ve 9 adet Doktora Tezi tamamlandı, çok sayıda araştırma projesinde görev aldı, uluslararası dergilerde ve konferanslarda 60 adet makalesi/bildirisi yayınlandı.

Ulusal ve uluslararası 100’den fazla projede geoteknik danışmanlık yaptı. Son zamanlarda danışman olarak katkı sunduğu bazı önemli projeler arasında İstanbul Havaalanı, Türkmenbaşı Limanı (Türkmenistan), Awash-Kombolcha-Hara Gebeya demiryolu (Etopya), TOGG Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, Yalova Ro-Ro Limanı Genişleme, TP-OTC Sakarya Doğal Gaz İşleme Tesisi projeleri yer almaktadır. 

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı