Sinan Akkar

Sinan Akkar halen Türk Reasürans A.Ş'de baş modellemeci olarak görev yapmaktadır. 2003-2021 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sinan Akkar mesleki yaşamında deprem tehlikesi ve risk modellemesi üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Halen Uluslararası Deprem Mühendisliği Derneği yönetim kurulu üyesi ve Journal of Earthquake Engineering yayın kurulu üyesidir.

 

Sinan Akkar is currently the principal  modeller of catastrophic events at Türk Reasürans Inc. He served as a full-time faculty member at the Middle East Technical University and Boğaziçi University between 2003-2021. Sinan Akkar has performed several studies in earthquake hazard and risk modeling during his professional career. Sinan Akkar is a member of board of directors in International Earthquake Engineering Association and editorial board member of Journal of Earthquake Engineering.   

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı