Türkiye Deprem Vakfı hakkında

Türkiye Deprem Vakfı, olası bir depremin zararlarını en aza indirebilmek için ;

  • Eğitim
  • Mühendislik
  • Danışmanlık

hizmetlerinde bulunan bir kuruluştur.

Ülke içinde ve dışında ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapar,

Deprem ve Deprem Mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini, eğitiminin toplumda benimsenip yaygınlaşmasını sağlar,

Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde, danışmanlık , gözetim ve denetim yapar, 

Lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrenciler ile bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunan kişi ve kurumlara teknik yardımlarda bulunur ve burslar verir,

Teknik elemanların yetenekleri hususunda belge ve sertifikalar verir, 

Toplumda deprem afetine karşı bilinçlendirme eğitimleri verir ve etkinlikler düzenler.

www.turkiyedepremvakfi.org.tr

tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr

m: 0530 569 42 62

 

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı